Jsme tady Žádosti o dotace Poradenství Administrace Výběrová řízení Timoris pro Vás.

O nás

Timoris Projekt a.s. je společností, která nabízí široké portfolio služeb sestávající z monitoringu dotačních možností, zpracování projektových záměrů, žádostí o dotaci, administrací zadávacích řízení pro zadávání veřejných zakázek, zpracování rozvojových strategií regionů, obcí, konzultační činnosti a poradenství při přípravě rozvojových projektů a vypracování žádostí o finanční prostředky ze zdrojů EU, ČR i jednotlivých krajů či měst. Našimi klienty jsou z 90 % obce a města, zbývajících 10 % připadá na soukromé podnikatelské subjekty, spolky a zájmová sdružení.

Monitoring
dotačních příležitostí

Nepřetržitě monitorujeme dotační možnosti pro naše klienty, a to jak z evropských, tak z národních dotačních zdrojů. Díky tomu Vám neunikne žádná dotační příležitost.

Žádosti o dotace

Společně prodiskutujeme Váš projekt, zhodnotíme aktuální dotační možnosti a vybereme nejvhodnější právě pro Váš projekt. Zajistíme kompletní přípravu žádosti a její podání k poskytovateli dotace.

Administrace a řízení projektů

Podáním žádosti naše práce nekončí. Zajistíme Vám kompletní administraci projektu ve fázi jeho realizace i po jejím ukončení, včetně doby udržitelnosti projektu. Tato činnost zahrnuje veškeré nutné úkony spojené s vyplacením dotace (žádosti o platbu), závěrečné hodnotící zprávy či monitorovací zprávy v průběhu udržitelnosti projektu.

Výběrová řízení

Zajistíme pro Vás kompletní administraci výběrového řízení dle metodiky jednotlivých poskytovatelů dotace či podle zákona o zadávání veřejných zakázek. Administrujeme poptávková řízení (průzkum trhu), veřejné zakázky malého rozsahu i veřejné zakázky v režimu zákona. Připravíme kompletní zadávací dokumentaci, dokumenty potřebné k vyhodnocení nabídek, zajistíme oznámení výsledků včetně přípravy smlouvy o dílo se zhotovitelem a zajištění jejího podpisu.

Program rozvoje obce

Žádná obec se dnes již neobejde bez kvalitně zpracovaného programu rozvoje obce (PRO). Mít zpracovaný PRO je stále častější podmínkou poskytovatelů dotací. Zajišťujeme kompletní realizaci Programu rozvoje obce v prostředí aplikace OBCEPRO. Aplikaci vytvořilo a provozuje Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) a také díky tomu je námi vytvořený PRO vždy v souladu s nejnovější metodikou a požadavky MMR. Díky námi zpracovanému PRO budete mít nejen jasně stanovené rozvojové priority Vaší obce, ale také snadnější přístup k dotačním prostředkům, které Vám je umožní realizovat.

85
Úspěšnost při získání dotací
500
Úspěšně dokončených projektů
1
Kč v dotacích pro naše klienty
10
Zkušeností v oboru

Poskytovatelé dotací

námi administrovaných projektů.

Kontakt

Timoris Projekt a.s.

Náves Svobody 8/14,
779 00 Olomouc-Holice

Email: info (zavináč) timoris.cz
Tel.: +420 601 172 090

IČO: 278 26 040
DIČ: CZ278 26 040

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3676.