Timoris projekt

Služby

 

Rozsah služeb společnosti:

 • zpracování žádostí včetně příloh
 • řízení projektů
 • příprava a organizace výběrových řízení
 • vyhodnocení a vyúčtování projektů
 • monitorovací zprávy
 • dotace ze strukturálních fondů
 • dotace z národních fondů
 • dotace krajských a městských dotačních titulů
 • dotace evropské komunitární

Doplňkové služby společnosti:

 • stavební, projekční činnost
 • inženýrská činnost ve výstavbě
 • realitní činnost
 • revize dětských hřišť
 • hostinská činnost, restaurace
 • vzdělávací a kulturní akce

O nás

Timoris Projekt a.s. je společností, která nabízí široké portfolio služeb sestávající se ze zpracování projektových záměrů, žádostí o dotaci, administrací zadávacích řízení pro zadání veřejných zakázek, zpracování rozvojových strategií regionů, obcí, konzultační činnosti a poradenství při přípravě rozvojových projektů a vypracování žádostí o finanční prostředky ze zdrojů EU, ČR i jednotlivých krajů či měst.

 

 

Obchodní politika společnosti je založena na dlouhodobé spolupráci s klienty, díky které může docházet k pravidelným dotačním auditům projektových záměrů, zasílání relevantních informací o aktuálních výzvách dotačních titulů. Po vyhledání relevantního dotačního titulu pro klienta realizujeme řízení projektů s dotační podporou od A do Z.

POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE:

Obchodní firma: Timoris Projekt a.s.
Sídlo: Holická 1173/49a, Hodolany, 779 00 Olomouc
IČ: 27826040
DIČ: CZ27826040
Spisová značka: B 3676 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Kancelář: Náves Svobody 8/14, 779 00 Olomouc – Holice

Reference

poskytovatelé dotací námi administrovaných projektů:

Kontakt

Timoris Projekt a.s.

Náves Svobody 8/14, 779 00 Olomouc

 

IČ: 27826040
DIČ: CZ27826040
Bankovní spojení: KB, č.ú.: 107-6676520257/0100

 

E-mail: info@timoris.cz

Pošlete nám zprávu

CAPTCHA